Du kan bla til neste sideBla med piltastene

• Rapporten fra SVs havarikommisjon er klar • Tre av åtte utvalgsmedlemmer tar dissens

Full splittelse om veivalg

Veien videre: SVs «havarikommisjon» er ikke enige om hvordan partiet skal klare å reise seg etter sitt historisk dårlige valgresultat i september. Partileder Audun Lysbakken får imidlertid skryt for sin innsats i valgkampen. Foto: Vegard Grøtt, NTB Scanpix

UENIGE: Kan SV komme seg ut av krisa ved å snakke mer om miljø- og utdanningspolitikk, eller må de velge motsatt strategi? SVs havarikommisjon er splittet.

Målet er milevis unna dagens situasjon: SV skal være partiet for det arbeidende flertallet av det norske folk.

Det slås fast av partiutvalget som ble satt ned for å analysere høstens valgresultat for SV, et valgresultat som ble det dårligste for partiet noen gang.

Klassekampen har fått tilgang til rapporten som legges fram for SVs sentralstyre i dag. Rapporten har blitt forsinket, og lørdag ettermiddag ble det klart at utvalget ikke klarte å komme til enighet.

Utvalget har imidlertid blitt enige om to hovedforklaringer på SVs lave valgoppslutning, der partiet kom under sperregrensa i 314 av landets 428 kommuner: for lite politikkutvikling og for svak organisasjon.

Utvalget mener at partiet særlig i andre regjeringsperiode utviklet for lite ny politikk som partiet kunne gå til valg på i høst, og at SV har vært for utydelig på sine primærstandpunkter. De mener også at partiet har mistet troverdighet i flere av sine kjernesaker, og nevner Afghanistan-krigen, asylbarna og kampen mot fattigdom.

I tillegg er partiet for svakt lokalt, og partiorganisasjonen ble ikke involvert godt nok i strategi- og politikkdiskusjonene i regjeringsapparatet, konkluderer rapporten.

SV-velgere tror mer på Ap

Tre av de åtte utvalgsmedlemmene har imidlertid tatt ut dissens, fordi de mener at et tredje punkt er vel så viktig for å forklare nedturen: SV mangler bredde.

– Vi må ha som mål å ha troverdighet på flere tunge saker. I dag har et flertall av SVs egne velgere mer tillit til Ap enn SV i den økonomiske politikken. Om folk ikke tror at vi kan styre et land og få statsbudsjetter til å gå opp, da har vi et stort problem, sier Andreas Halse, som er leder av Sosialistisk Ungdom og en av de tre som har tatt dissens.

– Over tid har vi prioritert et lite antall saker, og de siste ti årene har det i stor grad vært utdanning og miljø. Men de fleste velgere stemmer ut fra et helhetsinntrykk, sier han.

Utvalgets leder Vibeke Johnsen er uenig med Halse.

– Flertallet mener ikke at for få profilerte saker er en hovedårsak til valgresultatet. Det er viktig at vi har noen områder vi har særlig høy troverdighet på i kommunikasjonen med sympatisører og mulige velgere, sier Johnsen.

– Er miljø og utdanning de rette sakene å profilere seg på, hva med fordeling?

– Fordeling er kjempeviktig, men velgerundersøkelser viser at vi har særlig høy troverdighet på miljø og utdanning, og der er ikke fordeling sentralt, sier Johnsen.

Lanserer ny plan for partiet

Partisekretær Silje Schei Tveitdal sier at hun er glad for at utvalget understreker alvoret i situasjonen til partiet.

Hun mener samtidig at mye av det utvalget etterspør allerede er underveis.

– Det er riktig at kritikken som har kommet fram i analysearbeidet ikke er nytt, og det er allerede gjort en del systematisk arbeid for å gjøre organisasjonen sterkere. Vi har for eksempel laget et eget studieforbund og gjennomført kampanjeuker og sommerfestival, sier Tveitdal.

I rapporten ber utvalget partiledelsen om å svare på hvordan SV skal kunne inngå allianse med Arbeiderpartiet uten å miste velgere til samme parti.

De oppsummerer i sin rapport regjeringserfaringen slik: «SV ville i regjering med stor styrke, kom i regjering med mindre styrke, vart attvalt med liten styrke og gjekk ut av regjering historisk svekket.»

Av Emilie Ekeberg

Ikke råd til grun­di­ge­re ana­ly­se

En hovedkonklusjon i havarikommisjonens rapport er at SV har en for svak partiorganisasjon.

Utvalget, som fikk i oppgave å analysere årsakene til partiets fallende oppslutning, skulle ønsket seg flere ressurser til å gjennomføre selve analysen, og de har i liten grad hentet inn informasjon og synspunkter utenfor utvalget, skriver de i et tillegg om arbeidsmetodene.

«Eit medlem har spurt alle medlemmene i Tinn SV og Etnisk likestillingsutval om innspel», heter det videre.

De skriver at de vurderte fokusgruppe, intervjuer med enkeltpersoner og kjøp av analysetjenester, men at tid og økonomi ikke ga rom for dette.

– Kunne dere kommet lenger i å forstå årsakene til velgerflukten ved å hente inn perspektiver fra folk som ikke er i kjernen av partiet i dag?

– Ja, men det dreide seg om tid og ressurser. For SV er økonomien nå en annen enn den var, sier utvalgsleder Vibeke Johnsen.

To utenforstående har innledet for utvalget, valgforsker Anders Todal Jensen og nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.