Klasseblind norsk film

Arbeiderne glimrer med sitt fravær i dagens norske spillefilmer. Filmbransjen mangler klassebevissthet, mener filmviter Tonje Skar Reiersen.

- Filmproduksjonen i Norge er klasseblind. Det vil si, det finnes stort sett bare én klasse, og det er middelklassen.