Såg historia nedanfrå

Historikaren og polemikaren Kåre Lunden (83) var til det siste aktiv deltakar i debatten kring 1814-jubileet og makttilhøvet mellom folket og eliten. Sist torsdag døydde han.

Kåre Lunden døde 18. juli, 83 år gamal. I tillegg til å vera professor i historie, med mellomalderen som spesialfelt, var Lunden også utdanna frå Landbrukshøgskolen på Ås (NLH), noko som hadde stor innverknad på historikargjerninga hans. Sjølv verdsette Lunden nettopp arbeidet med eldre norsk landbrukshistorie, frå 1350 til 1814, høgst av si eiga forsking.