Sjarlatan eller ny Hegel?

I Norge kritiseres Bruno Latour for å være en postmoderne sjarlatan. I Frankrike utropes han til vår tids Hegel - bare lettere å lese.

- Det som kalles postmodernisme interesserer meg ikke, og de som har lest bøkene mine, vet at fire eller fem av dem bare består av argumentasjon mot sosialkonstruktivismen.