Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Systemkrise

Dagens leder

  • Siden slutten av 1960-tallet har industrilandenes vekst vært fallende. For øyeblikket ligger «veksten» i Europa på rundt null prosent. Etter 1930-tallets kriser og den påfølgende verdenskrigen, som førte til storstilt sanering av produksjonsmidlene - kombinert med arbeiderbevegelsens sterke stilling og «trusselen fra øst» - var det i tiårene etter krigen vekst i hele den vestlige verden, med betydelig velstandsvekst også for vanlige lønnstakere. Dette tok slutt med oljekrisa på 1970-tallet. I den nye situasjonen med lavere vekstrater vendte man i stedet blikket mot finanssektoren etter hjelp.