Vil kartleggja ateliera

Kunstnarar fortviler over få tilgjengelege lokale og høge leigeprisar. No vil dei ha tala på bordet, så det politiske arbeidet for å betra ateliersituasjonen i Oslo kan ta fatt.

- Det har vore mykje snakk om at det er mangel på atelier i Oslo. Det me ynskjer å gjera i fyrste omgang, er å produsera dei tala som trengst for å byggja opp under desse påstandane.