Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Krisetal for SV

FALL: Hadde det vore val i morgon, ville SV gått frå 11 stortingsrepresentantar til å ha éin. Dei raudgrøne er ikkje i nærleiken av nytt fleirtal, medan Venstre fossar fram.

I Klassekampens junimåling får SV ikkje meir enn 3,5 prosent oppslutning. Det er andre målinga på rad for Klassekampen at SV er under sperregrensa. Vart dette valresultatet neste år måtte SV vinka farvel til utjamningsmandata, og stortingsgruppa på 11 ville ha vore nær utradert med berre éin representant att.