Vi blir det vi spiser

Hvorfor reiser noen samfunn til månen mens andre lever i jungelen uten noen teknologiske hjelpemidler? For forfatteren av «Våpen, pest og stål», koker det hele ned til et spørsmål om mat.

- Jeg har fått mindre kritikk enn jeg forventet for denne boka. Kritikken jeg har fått har som regel kommet fra to grupper: De som hører til enten på ytterste høyre eller ytterste venstre, humrer forfatter og vitenskapsmann Jared Diamond. Hans populærvitenskapelige versjon av menneskenes historie - boka «Guns, germs and steel» (1997) - kommer nå for første gang i norsk språkdrakt.