Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Samsnakking

Dagens leder

* Sosiale medier som Twitter ble en gang solgt inn som det nye demokratiske mediet som skulle gi «vanlige folk» større innflytelse og ytringsmuligheter. Den hviterussiske bloggeren Evgeny Morozov («The Net Delusion») argumenter for det åpenbare, at teknologi kan brukes både til frigjøring og til å holde folk nede. Det største mistaket er imidlertid å tro at det som framstår som «folkemeningen» på slike fora, er det samme som den virkelige folkemeningen. Årsaken er enkel. Twitter er ikke et virkelig massemedium, i den forstand at det brukes av folk flest til å diskutere og uttrykke sin mening, men av et bestemt samfunnssjikt. De som uttrykker seg mest og oftest er heller ikke alltid blant de mest innsiktsfulle. Den som forliter seg på Twitter for å lære noe om verden, vil derfor komme til å bli overrasket når hun finner ut hvordan ting egentlig henger sammen,