Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Israel truer verdensfreden

Nærmere 60 prosent av EUs befolkning har utpekt Israel som en større trussel mot verdensfreden enn noen annen nasjon.

I følge en meningsmåling som ble offentliggjort i EU-kommisjonens Europabarometer i fjor høst, har nærmere 60 prosent av medlemslandenes befolkning utpekt Israel som en større trussel mot verdensfreden enn noen annen nasjon. Undersøkelsen skapte sterke reaksjoner i Israel der den ble oppfattet som en bekreftelse på at antijødiske og antisemittiske holdninger på ny har fått fotfeste i europeiske land. Israelere flest har åpenbart vært fremmed for den mulighet at resultatet av meningsmålingen faktisk kan være grunngitt i den israelske statens egen fremtreden, regionalt og internasjonalt. Når det gjelder den pågående konflikten, blir det på israelsk hold som regel fokusert på de palestinske selvmordsangrepene mot det sivile jødiske samfunn, og Israels rett til å gjengjelde og forebygge denne grusomme form for terror. Men selv om selvmordsbomber mot uskyldige sivile utgjør en ekstrem og totalt uakseptabel form for krigføring, er slike enkeltstående handlinger ikke annet enn krusninger på overflaten av det historiske drama som utspiller seg mellom den israelske militærmakten og den forsvarsløse palestinske befolkning. Det er et drama som i videste forstand handler om det palestinske samfunnets framtidige liv og eksistens. Det utspiller seg på samtlige samfunnsområder og i et økende tempo. Resultatet er en kontinuerlig nedbrytning og utarming av palestinernes samfunnskultur og eksistensgrunnlag.