Du kan bla til neste sideBla med piltastene

36 tingrettar er underbemannaHar innført tilsettingsstoppMå nedbemanna meir i 2019

Domstolane kuttar kraftig

MÅ KUTTA MEIR: Styret i Domstoladministrasjonen gav i går direktør Sven Marius Urke beskjed om å greia ut konsekvensane av sluttpakkar og ytterlegare nedbemanning.
Jo Røed Skårderud / Klassekampen

KUTT: Effektiviseringsreforma til regjeringa truar rettstryggleiken og sjølvstendet til domstolane. Det er den klåre åtvaringa frå øvste leiar for Domstoladministrasjonen.

Domstolane i Norge lir kraftig etter tre år med kutt som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma til regjeringa. Nøkkeltal frå Domstolsadministrasjonen som Klassekampen har fått tilgang til, viser at:

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production