Du kan bla til neste sideBla med piltastene

• Oslo er beviset på at høyreskolen utjevner forskjeller, mener Høyre • Feil, sier ny forskning:

Utstillingsvindu slår sprekker

IKKE OVERRASKET: Simon Malkenes, lektor ved Ulsrud videregående skole i Oslo, mener høyresida har brukt Osloskolen som et eksperiment for nyliberal markedstenkning i skolen.

FYRTÅRN: Høyretopper hevder Oslo-skolen er best i landet på å utjevne sosiale forskjeller. Ny forskning sier de tar feil.

Høyrepolitikere skryter av Oslo-skolen. Da Høyre ble kastet ut i 2015, hadde partiet sittet med byrådsmakt i Oslo i 18 år. Høyre innførte økt bruk av standardisert testing, fritt skolevalg, målstyring og ansvarliggjøring av ansatte på alle ledd i skolen. Resultatet er, hvis man skal tro Høyre, at Oslo-skolen utjevner forskjeller.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production