Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forskningsrådets nye krav til vitenskapelige tidsskrift kan svekke forskning på norsk:

Frykter forskerflukt

Engelsk: Lederen av Holbergprisen Sigmund Grønmo tror det kan bli mindre forskning på norsk hvis tidsskriftene tar seg betalt for å trykke artikler.

Andelen forskning på norsk faller. Nå frykter lederne for Holbergprisen og Vitenskapsakademiet at enda flere vil publisere i utendlandske tidsskrifter, når norske fagtidsskrift tvinges til å legge ut alle artikler gratis på nett.

Norges forskningsråd har bestemt at norske tidsskrift som mottar publiseringsstøtte må bli gratis tilgjengelig.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production