Digitalisering i det stille

- Trond Giske og Vigdis Moe Skarstein har fått i stand storstilt digitalisering av kulturarven. Det burde vært debattert, sier den bokaktuelle forskeren Marianne Takle.

- Nasjonalbibliotekets digitaliseringsstrategi er spesiell, fordi planen er å digitalisere alt og fordi de gjennom to prøveprosjekter har fått til avtaler med rettighetshaverne som gir allmennheten tilgang til rettighetsbelagt materiale, samtidig som rettighetshaverne blir økonomisk kompensert over statsbudsjettet. Disse avtalene er unike i verdenssammenheng. Og det mest spesielle er at disse store og viktige grepene har kommet i stand nesten uten offentlig debatt.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production