Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klimaengasjerte leger, foren eder!

Illustrasjon: Knut Løvås

Klimakrisen er vår tids største helsetrussel, ifølge generaldirektøren i WHO. Økt temperatur og hetebølger gir flere syke og døde av hjerte- og karsykdommer. Infeksjonssykdommer som tidligere var begrenset til tropene spres – og kan snart være hos oss. Over halvparten av alle infeksjonssykdommer kan forverres av klimaendringer. Hetebølger og skogbranner forverrer luftkvaliteten og øker dødeligheten av luftveislidelser. Mat- og vannsikkerheten trues både nasjonalt og internasjonalt. Ekstremvær, tvungen migrasjon, økt konfliktnivå og tap av levebrød gir også voldsom belastning på psykisk helse.