Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sigurd Hverven leverer grundige og gjennomtenkte argumenter for at naturen har egenverdi.

Naturen uten oss

ILLUSTRASJON: W.H. LIZARS/WIKIMEDIA COMMONS

Har naturen bare verdi som ressurs eller tjenesteyter for mennesker? Det kan virke sånn i dag, siden både miljøorganisasjoner og politikere ofte begrunner vern av natur (i de tilfellene man verner den) med å snakke om økosystemtjenester – de tjenestene naturen utfører for oss . En grunn til at det snakkes mindre om at naturen har egenverdi, er nok at det fort ender opp som en litt vag og overordnet påstand. For hvordan kan slik egenverdi begrunnes? Og ikke minst, hvilke konsekvenser får den i praksis?