Forfatterforbundet har delt denne artikkelen med deg.

Vi er på samme lag, forfattere!

Kjære forfattere ,

Jeg er lei meg for at det nå er en vanskelig situasjon mellom enkelte organisasjoner på litteraturfeltet, og at ting vi har sagt og ikke sagt tolkes i ulike kanaler.

Forleggerforeningen mener at vi best løser utfordringer i fellesskap, og at dialog er det som fører oss videre. Samtidig mener jeg at slike samtaler føres best direkte mellom organisasjonene, ikke i mediene. Derfor har vi valgt å ikke gå inn i diskusjoner i det offentlige rom. Det kan være feil, jeg tror det er rett.

Vi tåler selvsagt alle ytringer og utvilsomt uenighet. Det er mange tolkninger av hva som har skjedd og ikke skjedd, men det faktiske hendelsesforløpet bør vi enes om. I denne saken opplever vi at våre respektive oppfatninger av hva som faktisk har skjedd, befinner seg langt fra hverandre. Vi har aldri hatt noe ønske om å skape splittelse eller å lure noen, og ønsker å snakke sammen om veien videre.

Da Forfatterforbundet ønsket samtaler, ble Forfatterforeningen (DnF) invitert med, men valgte å takke nei inntil enighet om forståelse av eksisterende normalkontrakt var oppnådd. Vi respekterte selvsagt dette og informerte før sommeren DnF skriftlig om at Forfatterforbundet ønsket samtaler om ny normalkontrakt. Vi informerte i juni også om oppstartsmøtet, og at forhandlingene ville starte over sommeren.

«Akkurat nå er vi alle tapere»

DnFs leder bekreftet før sommeren at hun hadde mottatt denne informasjonen. Vi har også invitert begge foreninger til et møte om situasjonen som har oppstått, dette avslo DnF. Situasjonen vi er i nå, er uheldig for hele litteraturfeltet. Forleggerforeningen gjør det vi kan for å løse floka.

Vi ønsker robuste vilkår og et litterært økosystem som fungerer. Derfor har vi levert et omfattende høringsinnspill til den nye bokloven. Også her er vi tolket og kritisert, men vårt mål er at dette kan bidra til en robust boklov med tydelige spilleregler. Gode vilkår for litterære utgivelser styrker språket, ytringsfriheten og utviklingen av demokratiet i Norge.

Vi ønsker ryddige forhold. Vi ønsker felles forhandlinger, det forutsetter at vi respekterer hverandre, og at organisasjonene sammen vil møte oss. Vi er en varm forsvarer av normalkontraktene, en solidarisk ordning som likebehandler forfattere og gir leserne en større bredde av utgivelser. Vi ønsker nye normalkontrakter som skaper forutsigbare forhold for alle forfattere og forlag. Alle forfattere og alle organisasjonene er like viktige.

Normalkontraktene skal gi forutsigbare rammer for å skape litteratur, men dagens avtaleverk fungerer ikke godt nok. Det har vi som organisasjoner et ansvar for å gjøre noe med.

Forfattere og forlag trenger trygge rammer når de sammen skal nå lesernes hjerter. Vi bør være et lag, der alle spillere er like viktige, og alle har sine roller. Vi er gjensidig avhengig av hverandre og tillit i alle ledd. Ingen vinner eller taper kamper alene, men sammen kan vi skape litterære vilkår som styrker språket, ytringsfriheten og demokratiet. Akkurat nå er vi alle tapere, og har en felles jobb å gjøre for å komme oss videre på vegne av medlemmene våre. Jeg er sikker på at vi kan klare det sammen.