Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Djup tid: Fotografen Emmet Gowin gjer oss merksame på det vi ikkje ser.

Eit kart av gapande hol

DET UKJENDE: Bilda i «The Nevada Test Site» viser oss eit landskap som stirer spørjande tilbake på oss. FOTO: EMMET GOWIN (1996)

Kan det eit fotografi skjuler vere like viktig som det det viser? Spørsmålet gjer seg gjeldande i møtet med Emmet Gowins luftfotografi, som konfronterer oss med landskap merkt av menneskeskapt utarming og øydeleggjing.