Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kva aborttala fortel

Takk til Menneskeverd (8. oktober) for at vi får sjansen til å presisere. WHO seier at forsøk på å regulere abort med venteperiodar, tvungen rådgjeving og øvre grenser ikkje bergar foster – det skader berre kvinner. Når WHO konkluderer med at strenge abortlover er til skade for både foster og kvinna gjer dei det etter grundig gjennomgang av studiar og statistikk gjennom fleire år.