Ronny Kjelsberg har delt denne artikkelen med deg.

Feil om utenlandske studenter

Klassekampen skriver 7.oktober at utenlandske studenter i Norge står i fare for ikke å fullføre utdanningen fordi de må betale studieavgift. Det stemmer ikke. I budsjettet for neste år foreslår regjeringen å innføre studieavgift for alle nye studenter som kommer fra land utenfor EØS og Sveits fra høstsemestret 2023. Det vil ikke gjelde de som allerede har startet på en grad i Norge, slik Klassekampen skriver.

Det er flere årsaker til at regjeringen mener at studenter som kommer fra land utenfor EØS og Sveits bør betale for seg. Norske studenter må i de aller fleste tilfeller betale studieavgift for å studere i utlandet. Hvorfor skal det være annerledes her?

Vi har i mange år jobbet for å heve kvaliteten ved norske universitet og høyskoler, blant annet gjennom internasjonalisering. Nå vil vi se om våre institusjoner har kommet kvalitetsmessig dit vi ønsker å være. Greier vi å tiltrekke oss utenlandske studenter på samme vilkår som universitetene og høyskolene i resten av verden? Jeg tror og håper det.

Jeg tror også en studieavgift vil gi oss mer motiverte internasjonale studenter, og derigjennom øke kvaliteten. I en tid hvor det er mange som ønsker å ta høyere utdanning er dette en riktig prioritering.

Vi må ta inn over oss at verden er i en større krise enn på lenge. Det betyr at kampen om offentlige penger blir tøffere fremover. Vi bruker store summer på høyere utdanning, 42,8 milliarder kroner i rammebevilgning til universiteter og høyskoler i 2023. Vi skal bruke mye penger på dette også fremover, men universitetene og høyskolene må i tillegg se etter andre måter å få inntekter på. Dette er en av måtene, og sektoren får i hovedsak beholde gevinsten av denne endringen selv. Med økte inntekter fra studieavgifter kan universitetene og høyskolene utvide og utvikle studietilbudet til norske studenter.

Så er det viktig å understreke at høyere utdanning fortsatt skal være gratis for oss som bor i Norge. Det er et prinsipp som ligger fast og som det ikke er aktuelt å rokke ved. Utvekslingsstudentene i Norge skal også slippe å betale. Vi ønsker at det skal komme flere internasjonale studenter til Norge på utvekslingsavtaler, og derfor skjermer vi disse studentene.

Det er tid for å prioritere. Gratis utdanning til utenlandske studenter utenfor EØS og Sveits mener jeg vi kan kutte. Norge vil være åpent og internasjonalt, og med høyere kvalitet ved studiestedene våre, etter en slik endring.

Build env: production, running in production mode, Sanity: production