Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bonden, naturen og klimaet lid under kapitalen sin stumme tvang. Vi treng eit nytt bondeopprør for ei betre driftsform i landbruket.

Karl Marx på jordet

© Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Lenge følte eg på det som eg no ser kan kallast kapitalen si stumme tvang. Heilt sidan eg var tidleg i tenåra, hugsar eg at eg gjekk og tenkte og grubla på kor fortvilt det var med denne gardsdrifta. Ikkje det at me lei noko naud, men det var dette med at mykje av bygg og maskinar på garden var gamle, og at lønsemda var ikkje god.