Daniel Charles Hextall har delt denne artikkelen med deg.

Et hullete sikkerhetsnett

2. september skrev Klassekampen at folk som trenger akutthjelp med mat og bolig, sliter med å nå fram til Nav. Helsetilsynet har undersøkt tilgjengeligheten ved 70 Nav-kontor. 49 var åpent for publikum i seks timer eller mindre per uke. Elleve av dem var helt stengt. Undersøkelsen kom etter bekymringsmeldinger fra brukere, samarbeidspartnere og ansatte.

De sosiale tjenestene i Nav er samfunnets siste sikkerhetsnett. De skal hjelpe dem som står uten penger, bolig eller mulighet til å klare seg på egen hånd. Dessverre viser det seg at sikkerhetsnettet er gjemt bak låste dører, digitale stengsler og lange telefonkøer.

FO organiserer sosialarbeiderne i Norge. Våre medlemmer jobber i Nav og i tjenester som samarbeider tett med Nav. Mange får god hjelp av Nav, det er det ingen tvil om. Likevel er det for tilfeldig hvem som kommer igjennom, om de får hjelp og om kvaliteten på hjelpen er god nok. Kanalstrategien førte til at flere skulle ta kontakt med Nav på telefon eller digitale kanaler. Dette har vært et gode for mange, men en katastrofe for personer som er veldig syke, har dårlig språkforståelse, ikke eier digitale hjelpemidler eller som ikke klarer å strukturere livene sine slik at de kan møte opp til faste avtaletider eller være tilgjengelig når Nav ringer tilbake. Ofte er dette mennesker som har størst behov for sosiale tjenester.

Det holder ikke at Nav fungerer godt for noen eller noen steder. Senest i august tok FO til orde for en helhetlig gjennomgang av Nav. God kompetanse, organisering, styringsform, samhandling og tilgjengelighet mener vi er selve nøkkelen. Alle skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger den. For noen er dette livsnødvendig. De sosiale tjenestene i Nav ivaretar de mest sårbare innbyggerne, men får stadig mindre plass. Selv om de er et kommunalt ansvar, har mange kommuner mer eller mindre frasagt seg dette ansvaret. Skal tilgjengeligheten bli bedre, trenger vi et likeverdig samarbeid og partnerskap mellom de forskjellige delene av Nav.

De sosiale tjenestene er ikke representert i medbestemmelsesapparatet i hele organisasjonen og Nav-direktørens ledergruppe har ingen representant fra de sosiale tjenestene. Da forsvinner perspektivet til dem som jobber tettest på brukerne i prekære situasjoner, og viktigheten av et tilgjengelig Nav for dem som har aller størst behov for hjelp.

Skal vi tette hullene i sikkerhetsnettet, må de sosiale tjenestene ha plass rundt bordet, både i medbestemmelsesapparatet og ledergruppen. Det handler om dem som trenger penger til mat, strøm eller et sted å bo. De har ikke råd til å vente.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production