Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klasse: Det gåtefulle er ikke kapitalismens evne til overlevelse, men at motstand forekommer.

Hvorfor ikke opprør?

URIMELIGE: Vivek Chibber retter kritikk mot nymarxismens sentrale tenkere, deriblant Adorno og Horkheimer. FOTO: WIKICOMMONS

Ifølge den amerikanske sosiologen Vivek Chibber gikk Marx i for stor grad ut fra at kapitalismen hadde en iboende tendens til å skape forhold som bidro til dens egen undergravelse. Det gåtefulle ved dette økonomiske systemet er ikke at det består, men tvert om at man iblant mobiliserer motstand mot det.