Carline Anna Marije Tromp har delt denne artikkelen med deg.

Regjeringens elendige timing

«Elendig timing», innrømmet daværende statsminister Erna Solberg om at Norge ville signere en handelsavtale med Brasil mens regnskogen sto i brann. Likevel fortsetter vi i samme spor. Nå har Norge og andre land godkjent at Brasil kan starte prosessen med å bli med i OECD. Hvis ikke OECD-landene tydeliggjør forventningene til Brasil i forkant av høstens presidentvalg, vil også dette være elendig timing. Nå må Norge på banen.

Brasils internasjonale omdømme er viktig for mange velgere, og tillit fra det internasjonale markedet er viktig for Brasils økonomi. Ergo reagerte regjeringen i Brasil sterkt da EU bestemte seg for å avvente den endelige godkjenningen av en ny handelsavtale, blant annet på grunn av økt avskoging. Nå bruker derfor den brasilianske regjeringen det at landet er blitt godkjent for å søke om OECD-medlemskap, for alt det er verdt. Hva er bedre enn å bli anerkjent av en internasjonal organisasjon som blant annet har som formål å sikre frihet, demokrati, menneskerettigheter og miljø?

Virkeligheten på bakken i Brasil er en helt annen. Invitasjonen til å komme inn i OECD-varmen skjer samtidig som demokratiet i Brasil står overfor sin største krise siden det ble opprettet i 1988. De siste tre årene har vi vært vitne til en systematisk nedbygging av grunnleggende institusjoner og demokratiske prosesser i Brasil – ikke minst dem som er opprettet for å beskytte regnskogen og sikre urfolks rettigheter. Miljømyndighetene og urfolksmyndighetene har fått vingeklippet sine budsjetter og president Bolsonaro har gjentatte ganger uttrykt støtte til ulovlig virksomhet i Amazonas. Samtidig har avskogingen i Amazonas økt med 50 prosent under denne regjeringen.

DET HASTER: Norge og andre OECD-land må stille krav om at avskogingen i Brasil stanses, skriver Regnskogfondet. Her fra en demonstrasjon i Rio de Janeiro mot Bolsonaros miljøpolitikk. FOTO: MAURO PIMENTEL, AFP/NTB
MAURO PIMENTEL

I tillegg blir det stadig farligere å jobbe for bevaring av regnskogen, med en markant økning av vold, trusler og drap mot urfolk, lokalsamfunn og miljøforkjempere. En helt fersk rapport viser at volden nådde nye høyder i fjor, med 355 rapporterte tilfeller av vold mot urfolk, det høyeste tallet siden rapporteringen startet i 2013. Aller verst er det i Amazonas.

Mye tyder på at Bolsonaro nå bereder grunnen for å bestride valgresultatet hvis han taper valget. Bekymringene for et kupp har ulmet en stund, men frykten øker etter hvert som valget nærmer seg.

«Bekymringene for et kupp har ulmet en stund.»

Det er direkte koblinger mellom svekkingen av klima- og miljøstyringen i Brasil og et svekket demokrati i landet. De offentlige angrepene på miljøinstitusjoner og -forsvarere skjer parallelt med angrep på institusjoner som høyesterett, valgdomstolen og stemmesystemet.

Brasil trenger institusjoner som er uavhengige og åpne for innsyn og en forutsigbar politikk med reell deltakelse fra sivilsamfunnet. Dette er også nødvendige forutsetninger for å beskytte regnskogen i Amazonas og folkene som bor der.

I disse dager mobiliseres det til forsvar. Nylig signerte 3000 næringslivsledere på tvers av det politiske spekteret et brev som advarer mot å så tvil om stemmesystemet i Brasil og mot å mistenkeliggjøre høyesteretts overvåkning av valget. Et annet opprop til forsvar for demokratiet er i skrivende stund signert av over én million brasilianere og fagforeninger som representerer over 60 millioner arbeidere.

Dette bør være en vekker til det internasjonale samfunnet. Tiden er inne for at verdens myndigheter og næringsliv viser sin støtte til Brasils institusjoner, valgsystem og sivilsamfunnet som forsvarer Brasils demokrati.

OECD har bestemt at Brasil må møte krav om bedre miljøvern og ivaretagelse av menneskerettigheter for å bli endelig godkjent. Det kan føre til nødvendige forbedringer, men prosessen er ventet å ta flere år. I mellomtiden fremstår godkjennelsen av søknadsprosessen som en klapp på skulderen til dagens regjering. For å bøte på dette trenger vi at Norge og andre OECD-land klargjøre sine forventinger om at avskogingen i Brasil går ned, at menneskerettighetene opprettholdes, at demokratiske prosesser følges og at institusjonene styrkes. Det er ikke tid til mer elendig timing.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production