Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Storrengjøring krever en god kosst

FUNKER DÅRLIG: Vi trenger en helhetlig gjennomgang av Nav, skriver Mimmi Kvisvik. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Tom Henning Bratlie

I trygdeskandalen ble minst 80 personer urettmessig dømt for trygdesvindel. 2400 fikk krav om tilbakebetaling. Saken er et skrekkeksempel og har ført til at flere ønsker en reform i Nav. Fellesorganisasjonen (FO) ønsker en helhetlig gjennomgang. Vi er redd for at vi kan skape nye blindsoner om vi tegner det nye kartet uten å kjenne terrenget.

En storrengjøring av Nav-huset må starte med KOSST:

  • Kompetansen til de ansatte er kanskje Navs viktigste ressurs. For å gi god hjelp trenger vi nok ansatte med rett, sosialfaglig kompetanse. Likevel stilles det ingen krav til at ansatte i Nav har utdanning som sosialarbeider. Vi trenger en gjennomgang for å se om de ansatte har kunnskapen som trengs til å hjelpe folk på best mulig måte.
  • Organiseringen av Nav har vært tema helt siden Aetat og Trygdeetaten ble slått sammen og samordnet med den kommunale sosialtjenesten. Det som skulle fungere som «en dør inn», opplever enkelte som en labyrint.

«Tiden er inne for å realisere intensjonen bak Nav.»

  • Styringsmodellene i Nav er kompliserte. Nav styres i stor grad av mål- og resultatstyring etter prinsippene i New Public Management (NPM). Dette er en styringsform som bidrar til økt fokus på oppgaver og tiltak som kan måles. Flere som tidligere var pågangsdrivere for NPM, innrømmer nå at modellen ikke fungerer for offentlig velferd. De ansattes faglige vurderinger må gis mer tillit og autonomi.
  • Samhandling og informasjonsutveksling internt og eksternt i Nav må forbedres. Ansatte må få større mulighet til å samarbeide på tvers av enheter og avdelinger. Det må bli enklere å avklare faglige spørsmål og tolkninger, uten byråkratiske barrierer. Å sørge for en slik samhandling vil være i tråd med sosialtjenesteloven.
  • Tilgjengelighet er viktig for at alle skal få kontakt med veileder eller det lokale Nav-kontoret. Godt sosialt arbeid krever at man bygger relasjoner over tid. Det betyr at de ansatte må være tilgjengelige. Helsetilsynet avdekket derimot en helt annen virkelighet i sin rapport om Nav Kontaktsenter. De sosiale tjenestene, velferdsstatens siste sikkerhetsnett, er ikke tilgjengelig for store deler av befolkningen. Dette er alvorlig.

Det er på tide årealisereintensjonen bak Nav, nemlig å gjøre det lettere å motta hjelp.