Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forbrukarrådet fryktar for leigetakarar i ein stadig meir pressa bustadmarknad:

Etterlyser ny husleigelov

HUSRETTAR: Forbrukarrådet ønsker ei revidering av husleigelova. Dei meiner lova vi har i dag, ikkje vernar godt nok om leigetakarane. Biletet viser busetnadar på Ekeberg i Oslo. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB Håkon Mosvold Larsen

VERN: Forbrukarrådet meiner husleigelova vernar for dårleg om leigetakarane. Mange leiger over lengre tid. Desse må også vere trygge, seier Olav Kasland.

Forbrukarrådet har mista tolmodet med regjeringa.