Rune Ottosen har delt denne artikkelen med deg.

Mye tyder på at utleveringen av Assange ikke går på skinner.

Rettsbrudd

Hele sakskomplekset rundt Julian Assange er en samling med eksempler på hvordan normale rettssikkerhetsmekanismer kan settes til side. Både amerikanske og britiske myndigheter har ignorert åpenbare krenkelser av Assanges juridiske rettigheter. Det finnes likevel flere tegn på at også Assanges erklærte fiender har begynt å møte på motstand.

Ifølge den spanske nyhetskanalen ABC Spain vil ulovlighetene mot Assange nå bli rettslig prøvet. For det første har en spansk domstol innkalt tidligere utenriksminister og CIA-sjef Mike Pompeo for å forklare seg etter avsløringer om planene om å kidnappe Assange fra den ecuadorianske ambassaden med mulig hensikt å ta livet av ham. Et spansk sikkerhetsfirma spionerte på Assange i den ecuadorianske ambassaden på vegne av amerikanske myndigheter. Domstolen vil undersøke nærmere om Pompeo fikk opplysninger fra dette firmaet i forbindelse med kidnappingsplanene.

Den andre saken som er under utvikling er at britiske myndigheter, ifølge avisen Daily Mail, har innrømmet å ha brutt bestemmelser i artikkel åtte og ti i Den europeiske menneskerettighetserklæringen. Assanges advokat Jennifer Robinson har inngått forlik etter at myndighetene har innrømmet å ha krenket hennes rettigheter, ved at hun har blitt utsatt for hemmelig overvåking.

«Ulovlighetene vil nå bli rettslig prøvet»

En tredje interessant sak: Den spanske avisa El Pais skriver at den ulovlige overvåkingen i ambassaden har krenket kommunikasjonen mellom Assange og hans advokater på en måte som avisa mener kan sette hele utleveringen i fare.

Den britiske innenriksministeren Priti Patel sitter på avgjørelsen om USA skal få medhold i kravet om utlevering av Assange. Et tegn på at ikke alt går på skinner, er at Patel har brutt den opprinnelige fristen for å svare USA.

Australske journalister har spekulert i om det foregår et spill i kulissene etter regjeringsskiftet i Australia. Den nye Labour-regjeringen ledes av Anthony Albanese, som mens han var i opposisjon støttet kravet om løslatelse av Assange. Vil Albanese nå legge press på britiske myndigheter for å stanse utleveringen? Ett av de mange omstridte spørsmålene i saken er om en australsk statsborger skal kunne utleveres til USA for å ha publisert dokumenter utenfor USA som avdekker krigsforbrytelser.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production