Forfatterforbundet har delt denne artikkelen med deg.

Hva er logikken?

Jeg ser i Klassekampen fredag 4. februar at Forfatterforbundet vil fordele av vederlagsmidlene det har mottatt, også til «de som ennå ikke har klart å gi ut en bok». Dette er vel ikke helt uproblematisk? Jeg er helt for at mulig kommende forfatterskap skal stimuleres, og det er helt sikkert rom for flere støtteordninger til dette formålet. Spørsmålet er bare om det er riktig å bruke vederlagsmidlene som Forfatterforbundet har mottatt, til det.

Så vidt jeg forstår av omtalen i Klassekampen, er det bare bibliotekvederlag Forfatterforbundet nå fordeler. Etter bibliotekvederlagsloven §1 er dette vederlag til opphavere (les: forfattere) «til verk som disponeres til utlån i offentlige bibliotek». Det er med andre ord en økonomisk kompensasjon og støtte til forfattere som allerede er blitt utgitt.

Formålet er å kompensere for redusert salg ved at boka i stedet for å bli solgt, blir lånt ut. Og det kan jo umulig være tilfellet for en «som ennå ikke har klart å gi ut en bok». Blir det da riktig at en kompensasjonsordning beregnet på publiserte forfattere blir fordelt til ikke publiserte?

Det kunne i alle fall være interessant å høre hvordan Forfatterforbundet begrunner dette som, i alle fall i utgangspunktet, virker på meg som en forfordeling av forfattere som er tiltenkt økonomisk kompensasjon for at de stiller bøkene sine til disposisjon for utlån.