Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Lar pandemien styre ferievalget

ROLIGE: Strendene på Kreta. FOTO: AFP/NTB LOUISA GOULIAMAKI

FERIE: 80 prosent av de spurte forteller at koronaspredningen vil være styrende for valg av reisemål og type reise også i 2022, ifølge Virkes Reisepuls-undersøkelse.

– Høsten 2021 bar preg av en svak optimisme rundt nordmenns utenlandsreiser, men som en konsekvens av restriksjoner og tiltak knyttet til omikronviruset har optimismen snudd, sier kommunikasjonssjef Maria Østerhus Lobo i Virke.

Tallene kommer fram i en undersøkelse som Virke presenterte i går. Den er gjennomført i slutten av november og starten av desember, altså før de strenge koronatiltakene ble satt inn.

Noe mindre påvirket

For Norge isolert sett oppgir 72 prosent at smittespredningen i svært eller ganske stor grad vil være styrende for deres valg av reise dette året.

«Vi ser at nordmenn ønsker å reise og oppleve utlandet, men at pandemien gjør det vanskelig»

MARIA ØSTERHUS LOBO, VIRKE

Generelt mener 69 prosent av de spurte at reiseaktiviteten i ferien påvirkes av koronasituasjonen. I 2020 svarte 74 prosent det samme.

Funn i undersøkelsen på slutten av 2021 tyder på at nordmenn nå er litt mindre skeptiske til å tilbringe ferien i utlandet enn hva de var ved forrige undersøkelse, i desember 2020, men likevel langt under det vanlige nivået. Hovedorganisasjonen tror det er flere årsaker til dette, blant annet at vaksineringen går framover her i landet og at Utenriksdepartementet har opphevet sitt råd om å unngå reiser til utlandet.

– Vi ser at nordmenn ønsker å reise og oppleve utlandet, men at pandemien gjør det vanskelig. Når smittetallene er lavere, vil nok flere bestille reiser til populære feriedestinasjoner som Hellas og Spania igjen, sier kommunikasjonssjefen.

Mulighet for avbestilling

Gode avbestillingsmuligheter trekkes fram som viktig ved bestilling, og Virke melder at folk vil ha avbestillingsforsikring i bakhånd.

– Videre er lav smitte i destinasjonslandet og at de selv har tatt vaksine med på å øke sannsynligheten for å bestille reiser til utlandet i år, sier Lobo.

Ifølge undersøkelsen planlegger 19 prosent vinterferie i år, noe som er på nivå med tidligere målinger. De norske husholdningene vil i gjennomsnitt bruke 40.150 kroner på ferie i 2022, noe høyere enn tilsvarende beløp – 35.350 kroner – ved forrige måling i desember 2020.

Undersøkelsen baserer seg på 1561 intervjuer av personer over 18 år og er gjennomført av Opinion/Norstat.©NTB