Wenche Blomberg har delt denne artikkelen med deg.

Med et folk i ryggen

Under tittelen «Statsråden avviser fusjonsplaner» i Klassekampen 2. desember, i et oppslag om Norsk Skogfinsk Museum (NSM), hevder Anette Trettebergstuen at departementet ikke krever fusjon, men en samarbeidsavtale med Anno, at hun er svært opptatt av skogfinnenes tradisjoner og historie, at hun vil ta initiativ til et møte mellom NSM og Anno, og at Jødisk museum i Trondheim har funnet «gode samarbeidsformer med større museumsmiljøer».

Man kan godt hevde at «fusjon» ikke er det samme som «samarbeidsavtale», men statsråden bør ha oppdaget at departementets museumsavdeling i sitt famøse brev av 5. oktober 2021 gjør det klinkende klart at det som hindrer utløsning av bevilgede midler, er en avtale som for alle praktiske formål gir Anno kontroll over NSM.

Det har vært utallige møter mellom Anno og NSM. Et forslag til samarbeidsavtale ble utarbeidet av NSM for et år siden. Det ble avvist, i likhet med ethvert annet forsøk fra NSM på å finne løsninger på floken. Henvisningen til Jødisk museum er direkte pinlig, ettersom deres avtale er en ren husmannskontrakt.

«Det har vært utallige møter mellom Anno og NSM.»

Påstander om at denne saken gjelder en motsetning mellom Anno og NSM er ikke gyldig. Saken gjelder forholdet mellom staten og en nasjonal minoritet. Det er et faktum at iallfall fram til bevilgningen for inneværende år – som altså ikke er realisert – var skogfinnene den av de nasjonale minoritetene som har mottatt aller minst av pengeoverføringer fra staten, uansett regjeringskonstellasjon.

Den skogfinske minoriteten besitter knapt mer enn et fattighus til å ivareta og utvikle sin kultur i, og behandlingen av denne saken har visselig ikke styrket tilliten mellom staten og minoritetene.

NSM er og skal være et nasjonalt museum og ressurssenter for hele det skogfinske kulturmiljøet i Sør-Norge. Anno er fylkesmuseum bare for Hedmark, og har ingen forvaltningsrett eller -plikt i andre fylker med skogfinsk kulturarv. Anno har ingenting i Viken og de andre aktuelle fylkene å bestille, og har heller ingen kompetanse på feltet.

Veiledning og samarbeid på tvers av fylkesgrensene er en sak for NSM, som nå er ekstremt underbemannet fordi staten har sett det formålstjenlig. Her er det noen som vil tilrane seg og sole seg i en kulturarv som ikke er deres. Det kommer ikke til å skje. Norsk Skogfinsk Museum har nemlig noe som både Kulturdepartementet og statsråden mangler: Et folk i ryggen.

Build env: production, running in production mode, Sanity: production