Wenche Blomberg har delt denne artikkelen med deg.

Kulturdepartementet kommer med stadig nye krav for å betale ut penger til nytt museum, ifølge direktør:

– Politikerne overstyres

VENTER: Modellen er klar, men direktør Dag Raaberg ved Norsk skogfinsk museum venter fremdeles på penger til det planlagte museet på Svullrya i Grue kommune. Raaberg frykter at pengene ikke utbetales før de blir en del av Anno museum.
Foto: Siv Dolmen

Norsk skogfinsk museum venter fremdeles på penger til nytt bygg. Direktør Dag Raaberg mener Kulturdepartementets byråkrater overstyrer politikerne.

– Det er en håpløs situasjon, sier Dag Raaberg, direktør ved Norsk Skogfinsk Museum (NSM).

I mange år har museet arbeidet for å få et splitter nytt museumsbygg. De har plukket ut tomt og gjennomført en arkitektkonkurranse hvor forslaget «Finnskogens hus» ble kåret som vinner.

Da museet fikk en bevilgning på over 100 millioner kroner til nytt museum i statsbudsjettet for 2021, sto jubelen i taket på Svullrya – hvor NSM i dag leier lokaler i en nedlagt skole.

Men gleden ble kortvarig, for museet har så langt bare fått utbetalt 2,5 millioner kroner av summen de er blitt lovet.

Ikke robust nok?

Solberg-regjeringen bevilget nemlig ikke penger til nytt museumsbygg uten vilkår, for det ble også skrevet inn en klausul i statsbudsjettet: «En forutsetning for tilskuddet vil være at det faglige samarbeidet mellom NSM og Anno museum styrkes for å sikre en mer robust organisasjon.»

Museumsleder Dag Raaberg forteller at de har gjort flere tiltak for å imøtekomme kravet fra myndighetene, men han er klar på at det går en grense for hvor langt de er villige til å strekke seg overfor Anno – som består av en rekke sammenslåtte museer i Hedmark-regionen.

– Vi har et godt samarbeid med Anno, men vi ønsker ikke å bli innlemmet i deres organisasjon, sier Raaberg med tydelig mine.

– Fra den forrige regjeringen fikk vi beskjed om at det aldri har vært noe politisk ønske om at Norsk skogfinsk museum skulle bli en del av Anno museum. Dessuten fikk vi beskjed om at Kulturdepartementet ikke skulle legge ytterligere føringer ved tilskuddet.

Raaberg forteller at han derfor ble svært overrasket da han tidligere i høst mottok et brev fra Kulturdepartementet, hvor det kom nye og enda mer detaljerte krav om samarbeid med Anno.

Blant annet krever departementet i brevet at «Anno museums fagmiljø og organisasjon med kompetanse innen alle aspekter av moderne museumsdrift, fra samlingsforvaltning til forskning og formidling, kommer den skogfinske kulturarven til gode i et langsiktig perspektiv».

– Jeg tolker dette nettopp som et forsøk på å innlemme oss i Anno. I brevet kommer det krav som er stikk i strid med hva vi er blitt lovet fra politisk hold.

Fra 500 til 60 museer

Raaberg mener derfor at departementet taler med to tunger.

– Her har byråkratene i Kulturdepartementet rett og slett overstyrt politikerne, sier han.

– Hvilken interesse skulle byråkratene ha av å overstyre politikerne i dette spørsmålet?

– Jeg kan ikke se det på annen måte enn at de her vil etterleve idealene som kom med den store museumsreformen, hvor målet var å slå sammen mindre museer i store enheter.

«Her har byråkratene i Kulturdepartementet rett og slett overstyrt politikerne»

DAG RAABERG, DIREKTØR VED NORSK SKOGFINSK MUSEUM

På 1990-tallet fantes det mellom 500 og 800 frittstående museer her i landet. Etter at museumsreformen ble sjøsatt på begynnelsen av 2000-tallet, er antallet blitt redusert betraktelig, og i dag er det rundt 60 museer i Norge som mottar statsstøtte.

– Det er kanskje ikke så rart at det stilles krav når departementet skal ut med over 100 millioner kroner?

– Det er selvsagt greit at det følger betingelser med pengene, men vi mener å ha oppfylt våre forpliktelser. Vi har ansatt en prosjektleder og utarbeidet en tidsplan for oppføringen av bygget, for å nevne noe, sier Raaberg.

Han setter sin lit til at den nybakte kulturministeren Anette Trettebergstuen (Ap) kan bidra til en løsning.

– Dersom vi ikke snart får midlene vi er lovet, frykter jeg at vi blir nødt til å ta opp lån for å komme i gang med byggeprosjektet. Men departementet må også godkjenne et slikt låneopptak, så da er vi like langt.

Statsråden avviser fusjonsplaner

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) forstår at Dag Raaberg i Norsk Skogfinsk Museum begynner å bli utålmodig. Hun avviser imidlertid at det foreligger en plan om å konsolidere museet under Anno.

– Vi har aldri ment at innlemmelse i Anno skulle være et krav, og det er heller ikke det vi jobber for. Det premisset vi har satt for å bevilge pengene, er at Norsk skogfinsk museum og Anno kommer fram til en samarbeidsavtale.

– Er det riktig at byråkratene i Kulturdepartementet overstyrer den politiske ledelsen i denne prosessen?

– Nå har jeg bare vært her i sju uker, så jeg kan ikke svare for hva som har skjedd under forrige politiske ledelse, men jeg kan forsikre om at vi har politisk styring med prosessen, sier Trettebergstuen.

Samtidig understreker hun at NSM og Anno må komme fram til en samarbeidsavtale.

– Det er et stort prosjekt, og Norsk skogfinsk museum er en liten, men dyktig organisasjon. Skal vi bruke over 100 millioner statlige kroner på et nytt museumsbygg, må vi også kunne stille noen krav, sier hun og understreker samtidig at hun er svært opptatt av skogfinnenes tradisjoner og historie.

– Derfor vil jeg nå ta initiativ til et møte med både Norsk skogfinsk museum og Anno museum for å få drevet prosessen framover.

– Hva må være på plass reint konkret for at pengene til nytt museum kan utbetales?

– Det er vanskelig for meg å gå inn i de faglige detaljene her, men vi ser jo at andre og mindre institusjoner som forvalter historien til nasjonale minoriteter, for eksempel Jødisk museum i Trondheim, har funnet gode samarbeidsformer med større museumsmiljøer.

Build env: production, running in production mode, Sanity: production