Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvem slipper unna skatten?

EURO OG PESOS TIL BEZOS: I OECDs nye globale skattesystem slipper en internasjonal gigant som Amazon unna. Her en protest mot selskapets nye filialer i Frankrike. FOTO: PASCAL GUYOT, AFP/NTB

På G20-møtet 30. og 31. oktober godkjente verdens tjue rikeste land planen for et nytt globalt skattesystem utviklet i regi av OECD. Avtalen inneholder nye regler for hvilke land som får skattlegge store, multinasjonale selskap, og fordeler noe mer til markedsland der selskap har kunder. Den andre delen av avtalen innfører en global minstesats for selskapsskatt på 15 prosent og kan bety slutten for bruk av skatteparadiser for de største selskapene. Det er ingen tvil om at avtalen er historisk, men den har likevel alvorlige svakheter og gjør langt fra nok.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production