Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Jon Michelets makulerte novelle

Sommeren 1977 ga litteraturtidsskriftet Profil ut et nummer som tok for seg sovjetlitteratur og -film på 20-og 30-tallet, og hvordan denne kulturen forfalt og ble endret til et redskap for den aggressive supermakta.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production