Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vannkraft og lakseoppdrett kaster av seg nesten like mye i grunnrente – men fiskebaronene slipper å gi tilbake noe til fellesskapet.

Hvem skal tjene på naturen vår?

© Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Spørsmål knyttet til naturressurser, grunnrente og grunnrentebeskatning er viktige fordi økonomien i Norge i betydelig grad hviler på den ekstraavkastningen som landets naturressurser gir. Naturressursene eies av det norske folket, og hovedtyngden av grunnrenten bør derfor tilfalle fellesskapet. Dette krever bruk av naturressursbeskatning, en særskatt utover vanlig bedriftsbeskatning.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production