Rødt vil ha stortingsbehandling om norsk krigsdeltakelse i MaliHåper på Frp-støtte

Krever åpen krigshøring

VIL ÅPNE DØRA: Rødts Seher Aydar mener Norges deltakelse i Libya-krigen har understreket behovet for åpenhet om militære operasjoner.

I PLENUM: Rødt etterlyser åpenhet om norsk krigsdeltakelse. Nå jobbes det i kulissene for å samle Stortinget.

13. juli bekreftet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at Norge, tross tidligere motstand, likevel sender soldater til Mali. Soldatene blir en del av det svenske bidraget til de franskledede Takuba-styrkene.

Rødts Seher Aydar er kritisk til prosessen og anklager regjeringen for å ikke ha lært av Norges tidligere feil. Hun krever behandling av deltakelsen i Stortinget – aller helst for åpne dører.

Vanligvis behandles slike saker bak lukkede dører av Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK).

– Lærdommen fra for eksempel Libya-krigen er at en åpen behandling er helt nødvendig, sier Aydar.

Forventer støtte

For at Rødt skal få gjennomslag for en plenumsbehandling, trenger de seks stemmer i DUUFK. Etter det Klassekampen forstår, er Rødt langt på vei sikret støtte fra SV, Sp og MDG. Med det har de nøyaktig seks stemmer på sin side.

Men først må de få et komitémøte, noe som blant annet kan gjøres ved å skaffe åtte stemmer. Da må komitéleder Anniken Huitfeldt (Ap) kalle sammen komiteen. Eventuelt kan hun sende en innkalling på eget initiativ eller på anmodning fra stats-, utenriks- eller forsvarsminister.

Rødt mener det er et skrikende behov for en redegjørelse fra regjeringen.

– En lærdom fra Libya-krigen er at mange spørsmål må besvares før man kan delta i en krig. Hva slags tillatelser og begrensninger har for eksempel de norske soldatene til å bruke dødelig makt når sivile er involvert? spør Aydar.

Hun forventer at gjerdesitterne til slutt vil komme ned på deres side. I tillegg til SV, Sp og MDG, håper Rødt på støtte fra Frps to medlemmer i komiteen.

– Frp har også vært kritiske til krigsdeltakelsen. Så mener jeg Ap bør støtte en åpen debatt, selv om de sier at de er for krigen. Det skulle bare mangle.

SV vil gå mye lenger

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes skriver i en e-post til Klassekampen at partiet stiller seg bak Rødts forslag.

«Ja, vi støtter dette forslaget, men SV vil gå mye lengre. Vi mener at alle avgjørelser om å sende norske soldater på utenlandsoppdrag må behandles i åpent storting og være gjenstand for brei offentlig debatt – noe vi også har fremmet grunnlovsforslag om», skriver Fylkesnes.

MDG og Sp har også stilt seg bak slike grunnlovsforslag. Sp ønsker plenumsbehandling av alle beslutninger om å sende væpnede styrker til utenlandsoperasjoner.

– Men om det skal skje for åpne eller lukkede dører, vil avhenge av den bestemte saken, sier DUUFK-medlem Emilie Enger Mehl (Sp).

MDGs utenrikspolitiske talsperson Sigrid Heiberg skriver i en sms til Klassekampen at partiet vil stemme for Rødts forslag: «MDG ønsker mer offentlig debatt om slike spørsmål, og vi mener det er riktig at Stortinget behandler saken i plenum. Vi kommer til å støtte forslag om dette».

Frp: Enig i prinsippet

Frps utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde mener det i prinsippet er riktig med en åpen diskusjon om norsk deltakelse.

– Det er ikke noe i veien for at DUUFK kan diskutere dette, men blir det der, så må det også bli der, sier han.

Forhandlinger i DUUFK er underlagt strengt hemmelighold.

– Det gjør det umulig å diskutere det åpent. Jeg antar at det er derfor Moxnes foretrekker en plenumsdiskusjon.

Tybring-Gjedde ser imidlertid noen praktiske problemer med en plenumsbehandling. Derfor har ikke partiet bestemt seg ennå. De vet heller ikke om de ønsker å bidra til at Rødts forslag i det hele tatt blir behandlet i DUUFK.

– Det kan være vanskelig å få samlet alle. Folk er spredt over hele jordkloden, sier han.

At de folkevalgte trenger mer informasjon, er han i hvert fall helt tydelig på.

– Jeg tror det må finnes noe informasjon her som ikke er gitt, for det finnes egentlig ikke noen logiske argumenter for at norske soldater skal delta der, sier Tybring-Gjedde.

Ap sitter på gjerdet

Ap støtter det norske bidraget til Mali. Huitfeldt skriver i en e-post til Klassekampen at hun likevel er åpen for plenumsbehandling: «Jeg tar stilling til slike forslag ettersom de blir lagt fram. Som leder er jeg opptatt av god behandling og jeg lytter alltid til flere av partienes mening i slike saker», skriver hun og legger til: «Jeg vil ikke motsette meg at det innkalles til møte hvis flere partier ber om det».

Retting 30. juli: I den opprinnelige saken skreiv vi at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) 17. juli bekreftet at Norge sender soldater til Mali. Det riktige er at han bekreftet det 13. juli. Dette er nå rettet.

LINN-ELISE MEHLEN har delt denne artiklen med deg.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production