Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rødt vil forby utenlandske transportselskaper å kjøre gods innad i Norge:

Går i veien for dumping

UTSATT BRANSJE: Mange utenlandske sjåfører jobber under ulovlige forhold på norske veier. © FOTO: ANNIKEN C. MOHR Anniken C. Mohr/ Klassekampen

STRAMMER TIL: Kontroll på grensene, midlertidig stans i kabotasje og høye bøter for regelbrudd. Slik vil Rødt rydde opp i godstransporten.

I mange år har det blitt avdekket tilfeller av grov sosial dumping i godstransporten på norske veier. For å stanse det ble det i 2015 vedtatt å innføre lovbestemt minstelønn for dem som kjører gods. Like fullt dukker stadig nye saker opp.