Du kan bla til neste sideBla med piltastene

47 prosent av barnehagene i Oslo når ikke kravet om riktig utdannede barnehagepedagoger:

Fyller på med midlertidige

SKOLEBENKEN: Karima Mørck synes det er slitsomt med stadig nye runder på dispensasjon: – Det er ganske mye jobb for en som går i dispensasjon. Det oppleves som å sitte på skolebenken samtidig som du gjør arbeidet du prøver å lære deg, sier Mørck.

DELTIDSSJEF: Barne- og ungdomsmedarbeider Karima Mørck går opp og ned i lønn for å innfri regjeringens pedagognorm.

Barne- og ungdomsmedarbeider Karima Mørck har flere ganger måttet tre inn og ut av jobben som pedagogisk leder i Kværnerdalen barnehage i Oslo.

– Det er stor forskjell i lønn, nesten 5000 kroner i måneden, sier Mørck.

Som barne- og ungdomsarbeider er Mørck egentlig ikke kvalifisert for jobben etter regjeringens krav, men blir i perioder ansatt midlertidig som leder, som en fritakelse fra den såkalte pedagognormen. Kravet, som kom i 2018, forteller hvor mange pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning barnehagene skal ansette i forhold til antall barn. Mangelen på barnehagelærere fører i stedet til at barnehagene må ansette folk uten riktig utdannelse på dispensasjon.

I fjor var hele 47,6 prosent av de pedagogiske lederne i Oslo ansatt på dispensasjon. Nasjonalt var tallet på 24,2 prosent. Det viser statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

Stigespillet

Etter 13 år i Kværnerdalen barnehage har barne- og ungdomsarbeider Karima Mørck hatt tre perioder med lederansvar. Hun savner kompensasjon for innsatsen.

– Jeg får ikke en klapp på skulderen en gang, som takk for at du tok stillingen, forteller Mørck.

Som pedagogisk leder på dispensasjon får hun ny kontrakt, men når vikariatet er over går hun tilbake til sin vanlige arbeidskontrakt og lønna hun hadde.

– Du blir satt i en stilling på lik linje med andre pedagogiske ledere. Med en gang du er ferdig er du plutselig på bunnen av stigen igjen, forteller Mørck.

Økte krav

Pedagognormen går ut på at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn for de over tre år.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer, eller annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet, slik at en person uten den rette utdanningen kan jobbe som pedagogisk leder. Dispensasjon skal kun benyttes unntaksvis og når særlige hensyn tilsier det. Ifølge loven skal det kun gis dispensasjon inntil ett år om gangen.

Fungerer bare på papiret

Jessica Rundin, leder av barnehagenettverket i Fagforbundet, forteller at barnehagene står i en vanskelig posisjon. Hun mener pedagognormen kun fungerer på papiret.

– Vi vil ha folk med utdanning, samtidig må vi jo fylle de stillingene som er, sier Rundin.

Hun mener det er viktig at barnehagelærere fyller de pedagogiske lederstillingene i størst mulig grad.

– Barnehagelærere er utdannet til å kunne møte de mange utfordringene som stillingen innebærer, slik som veiledning av personalet, barn og foreldre, sier Rundin.

Drømmen om utdanning

Barne- og ungdomsmedarbeider Mørck vil gjerne bli en av barnehagelærerne som Rudin etterspør.

– Jeg har søkt to ganger på arbeidsplassbasert utdanning (ABLU), men ikke fått plass enda, forteller Mørck.

ABLU innebærer at barnehageansatte kan kombinere det å utdanne seg til barnehagelærer med å jobbe deltid. Mørck håper ordningen blir enda mer tilgjengelig.

– Jeg skulle virkelig ønske at det var litt mer tilrettelagt gjennom kommunen. Det er mange som ønsker å videreutdanne seg, men de ser liksom ikke helt hvordan det skal gå, sier Mørck.

Utdanner flere

Statssekretær Anja Johansen ved Kunnskapsdepartementet viser til en rekke tiltak regjeringen har gjort for å styrke rekrutteringen av barnehagelærere.

– En del av de regionale kompetansemidlene på barnehageområdet, går til såkalte tilretteleggingsmidler for lokal prioritering, skriver Johansen og nevner at ABLU kan være et slikt tiltak.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production