Rødt Oslos Bystyregruppe har delt denne artikkelen med deg.

Hold dere til fakta, Heiberg

MDGs Sigrid Heiberg forsøker 17. juni å avlede diskusjonen om mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg ved å sverte Rødt. Men en usannhet blir ikke sann av at den gjentas mange ganger.

Rødt stemte ikke for mistillit fordi vi er mot arbeidet som skjer med ny vannforsyning. Tvert imot er Rødt og MDG enige i at byen trenger ny vannforsyning. Derfor stemte vi for reguleringsplanen og kostnadsramme i 2019, og på nytt denne uka. Slik sikret vi flertall for et prosjekt store deler av bystyret ønsket å utsette.

Vår vurdering av mistillit handlet heller ikke om strukturell diskriminering. Rødt, med Eivor Evenrud i spissen, har vært krystallklare mot hetsen og hatet som Lan Marie Berg har vært utsatt for. Samtidig mener vi at det ikke styrker kvinnekampen å anklage andre feminister for å ha patriarkalske fordommer når vi stiller maktpolitikere til ansvar. Politikk må aldri reduseres til å handle om personene som utøver den.

Vi stemte for mistillit fordi vi måler byråder etter samme standard. Ville vi felt en byråd fra Frp eller Venstre for de feilene som er gjort i denne saken? Svaret var et klokkeklart ja. Vi hadde sviktet vår rolle som folkevalgte og som feminister ved å stille lavere krav til Berg.

Vi er bekymret for at MDG i denne saken forsøker å skape en farlig presedens. Ved å sause sammen saklig kritikk med hetsen i kommentarfeltet, prøver de unndra Berg fra å stilles til ansvar. Det er et uredelig spill. Personifisering av politikken er en uting og svekker demokratiet.

Det er usant at Rødt opererer etter et mønster der vi fremmer mistillit mot MDGs byråder. Vi har aldri fremmet et mistillitsforslag mot Berg eller andre fra det sittende byrådet. Vi varslet mistillit mot byråden under Veireno-skandalen, fordi vi ikke hadde tillit til en byråd som på tross av alvorlige lovbrudd og i strid med egen byrådserklæring, valgte å videreføre kontrakten med Veireno. Da byråden ryddet opp, fremmet vi heller ikke mistillitsforslaget.

«Vi er bekymret for at MDG forsøker å skape en farlig presedens»

Det er uredelig å trekke fram Rødt som en sabelrasler når det gjaldt mistillitsforslaget om brudd på arbeidsmiljøloven høsten 2020. Vi stemte det ned fordi problemet er strukturelt i hele kommunen, og fordi byråden hadde startet oppryddingen.

Rødts støtte til mistillitsforslaget mot Berg i denne saken kom ikke som følge av at vi «diltet etter urimelig kritikk fra ytterste høyre fløy». Vi gjorde våre egne vurderinger, basert på fakta og prinsipper. Vi har ikke beskyldt MDG for å dilte etter ytterste høyre fløy de gangene de har sikret flertall for sine saker med Frp. Ap, SV og MDG gjorde for eksempel en budsjettavtale med Frp i fjor. Så vidt vi vet ble ikke MDG et borgerlig bilparti over natta, til tross for at de stemte sammen med Frp om millioner til asfalt i Oslo i fjor.

I denne saken støttet Rødt forslaget om mistillit hovedsakelig av to årsaker; brudd på informasjonsplikten og lite tillitvekkende styring av prosjektet. Den nå avgåtte byråden har gjentatte ganger unnlatt å informere bystyret om viktige saker. Det gjaldt i Veireno-saken, i spørsmål om brudd på arbeidsmiljøloven og i saken om ny vannforsyning til Oslo. Gjentatte ganger har byråden fått beskjed om å informere tidlig, og gjentatte ganger har hun valgt å ikke gjøre det.

Bruddet på informasjonsplikten i denne saken har vært grundig belyst. Kjernen er at de folkevalgte vedtar rammene for prosjekter. Når rammene formelt overskrides, er det bystyrets anliggende. I flere måneder var en milliardsprekk bystyrets anliggende. Men det fikk ikke bystyret vite om.

Mistillit skyldes også byrådens styring av prosjektet. Bystyret har fått to referater, fra et møte i desember og et i februar. Disse ble skrevet 31. mai. Ut over disse to referatene oppgir byråden at det ikke finnes noen kommunikasjon om kostnadssprekken. I bystyremøtet denne uka fikk vi vite at det har vært over 100 møter mellom byrådsavdelingen og vann- og avløpsetaten. Men det finnes altså ikke skriftlig dokumentasjon som sakslister eller innkallinger. Heller ingen e-poster, SMS-er eller oppfølgingsspørsmål fra byråd til etat. Byråden har ikke fulgt god forvaltningsskikk eller vanlige, enkle, rutiner for skriftliggjøring og saksbehandling. Da kan ikke bystyret passe på at byråden forvalter sin tillit og sitt ansvar på en god måte.

MDG søker politisk makt – og med makt følger også ansvar. Det er uansvarlig å møte kritikk av politisk maktutøving med usaklige angrep på avsenderen. Det er usaklig å møte saklig kritikk av en byråds feilhåndtering med anklager om «spill». Det framstår som et politisk spill å karakterisere våre grundige begrunnelser som «sverting». Og det er uredelig å redusere politisk debatt til skittkasting med ubegrunna anklager om «mugne patriarkalske fordommer».

Git: main, Build env: production, running in production mode, Sanity: production