Sverre Gaarder har delt denne artikkelen med deg.

Det siste mistillitsforslaget fra Rødt mot Lan Marie Berg var ikke et unntak – det går inn i et mønster.

Et tvilsomt spill fra Rødt

ULIKE STANDARDER: Med sin støtte til Frps mistillitsforslag bidrar Rødt til å sette en helt annen standard for Lan Marie Nguyen Berg enn for noen annen ansvarlig politiker som har vært gjenstand for tilsvarende prosjekter, skriver Sigrid Z. Heiberg. FOTO: FREDRIK HAGEN, NTB
Fredrik Hagen

Tre ganger har Rødt brukt mistillit som en trussel mot Lan Marie Berg. Dette er ikke et unntak, men et mønster.

Vinteren 2017 var det søppelkaos i Oslo. Selskapet Veireno hadde fått en stor kontrakt på søppelhåndteringa i byen, og det viste seg snart at de ikke var i stand til å håndtere jobben. Søppelet fløt i gatene, samtidig som rapportene om grove brudd på arbeidsmiljøloven tikket inn.

Kontrakten med Veireno var utarbeidet under høyresidas byråd, som hadde vektet pris høyt i anbudet. Konsekvensen var at pris gikk på bekostning av kvalitet, og ikke minst: på bekostning av helse og sikkerhet for de ansatte. Veireno-sjef Jonny Enger ble etter hvert dømt for grove og overlagte brudd på Arbeidsmiljøloven.

Rødts reaksjon på dette var overraskende. På en pressekonferanse varslet gruppeleder Bjørnar Moxnes at han ville vurdere å stille mistillit mot byråd Lan Marie Nguyen Berg i saken, som første parti i bystyreperioden.

Byrådet tok grep om den ulykksalige situasjonen, og gjennomførte en storstilt opprydding, først gjennom å rekommunalisere Oslos søppelinnhenting, og deretter ved å omstrukturere etatene og gjøre en stor opprydding i deres oppfølging av arbeidsmiljøloven. Resultatet var at den tidligere utskjelte sektoren ble et forbilde for kommunen. Den nye energi- og gjenvinningsetaten rapporterte svært god overholdelse av arbeidsmiljøloven etter at byråd Berg og byrådet tok affære.

En større gjennomgang av overholdelse av Arbeidsmiljøloven i Oslo kommune avdekket over 250.000 mulige brudd over flere år i kommunen, på tvers av etatene. De fleste av dem forekom i helsesektoren, der det er mye skiftarbeid og mange vakter der det potensielt kan forekomme avvik.

Omtrent 15.000 av disse bruddene, eller seks prosent, ble avdekket under Lan Marie Nguyen Bergs etater, flere av dem var også fra før hennes tid som byråd. Likevel ble hun gjenstand for et nytt mistillitsforslag, fremmet av Frp, høsten 2020.

Det tok lang tid før Rødt avklarte sitt standpunkt til dette mistillitsforslaget, og i mellomtiden ble Lan Marie Nguyen Berg av nærmest hengt ut som en kriminell i offentligheten, og gjort til en syndebukk for en problemstilling som rammer på tvers av store deler av offentlig og privat sektor. Helseminister Bent Høie sitter for eksempel med det øverste ansvaret for nærmere en halv million brudd på arbeidsmiljøloven år etter år i Helseforetakene, uten at han dermed har blitt hengt ut som en kriminell.

«Har Rødt ingen bevissthet om strukturell diskriminering?»

Når Rødt nå for tredje gang retter kanonen mot Lan Marie Nguyen Berg, er det altså ikke et brudd på deres holdning til MDGs fremste byråd, men en del av en kontinuitet, der de ikke bare har diltet etter urimelig kritikk fra ytterste høyre fløy i bystyret, men også stilt seg i spissen for det.

Dette er synd, fordi det rødgrønne samarbeidet har vært viktig for Oslo. Etter atten år med borgerlig styre har Arbeiderpartiet, MDG og SV i samarbeid med Rødt sørget for at Oslo har blitt en bedre og mindre delt by, der vi både bekjemper forurensing og forskjeller. I denne omgang har byrådet gjort noe tidligere byråd gjennom 54 år har sviktet i: vi har turt å satse på noe så grunnleggende som Oslofolks tilgang til reint vann.

Å satse på vannsikkerhet er dyrt og komplisert, og det innebærer risiko. Men det innebærer ikke på langt nær så stor risiko som å fortsette å la 90 prosent av Oslos befolkning, og alle de viktige institusjonene som holder til i hovedstaden, være avhengig av én vannkilde. Gang på gang ser vi at både kommuner og staten svikter i beredskapen, enten det er i møte med trusselen om en pandemi, terror eller vannsikkerhet. I Askøy kommune ble 2000 mennesker syke etter at drikkevannet ble forurenset. Da hadde lokalpolitikerne i år etter år ignorert advarslene, blant annet av frykt for å måtte øke gebyrene.

Når Rødt nå har kastet seg på et syltynt begrunnet mistillitsforslag fra Frp, bidrar de å sette en helt annen standard for Lan Marie Nguyen Berg enn for noen annen ansvarlig politiker som har vært gjenstand for tilsvarende prosjekter.

Større kostnadssprekker blir møtt med skuldertrekk på nasjonalt plan, og her gjelder heller ikke noen tilsvarende krav til informasjon. Et ekstremt eksempel er da daværende samferdselsminister Jon Georg Dale i 2019 tillot signering av kontrakter som innebar to milliarder i sprekk, før Stortinget ble involvert. Dette førte knapt til et hevet øyebryn på Stortinget.

Både når det gjelder brudd på arbeidsmiljøloven og kostnadssprekker på store infrastrukturprosjekter gjelder det altså andre regler for byråd Berg enn for andre styrende politikere. Rødt har reagert kraftig når MDG-ere har påpekt disse doble standardene, og insisterer på at det for eksempel ikke kan ha noe med hennes kjønn eller bakgrunn å gjøre. Eivor Evenrud argumenterte blant annet med at hun selv og flere av opposisjonens gruppeledere er kvinner.

Det er så man ikke tror det man leser. Har Rødt ingen bevissthet om hvordan strukturell diskriminering foregår? Miljøpartiet De Grønne er et feministisk og antirasistisk parti som legger en strukturell analyse til grunn. For oss er det åpenbart at det er mulig å bidra til å forsterke diskriminerende strukturer i samfunnet, også når man selv oppfatter seg som en progressiv person. For eksempel hvis man bidrar til at en ung, kvinnelig politiker med minoritetsbakgrunn måles til en helt annen standard enn en eldre hvit mannlig politiker. Slike doble standarder må avsløres og bekjempes. Det handler ikke om å «spille offerkortet», men å påpeke åpenbare skjevheter i det offentlige ordskiftet som Rødt burde være bevisste på.

At Rødt for tredje gang bidrar til å opprettholde doble standarder i politikken overfor Lan Marie Berg, er en trist undergraving av det gode rødgrønne samarbeidet i Oslo. Jeg skulle ønske alle mine venner i Rødt reflekterte over hvem som til syvende og sist tjener på det.

Build env: production, running in production mode, Sanity: production