Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Etter mai 2021 bør ikke Israel lenger tro at de uhindret kan videreføre sin strategi for apartheid og utrenskning av palestinerne.

Israels illusjoner om normalitet

I flere tiår har Israel solt seg i glansen av suksess. Etter femti år med en brutal, ulovlig okkupasjon av Palestina har de klart å venne verdenssamfunnet til realitetene i den israelske apartheiden. Israel begynte til og med å tro at de hadde lyktes med å få palestinerne til å godta denne suksessen. Som et av få land som har klart å holde covid-19 i sjakk, hadde Israel begynt å gire seg opp til å ta imot store mengder turister i kjølvannet av pandemien. Landet har kanskje manglet en folkevalgt regjering de siste 28 månedene, statsministeren stilles for retten, og Den internasjonale staffedomsstolen forbereder en sak mot israelske krigsforbrytelser, men ingenting av dette har hindret Israel i å daglig begå ytterligere krigsforbrytelser.

Oversatt av Sigrid E. Strømmen