Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ole Hallesby var del av Kirkas motstand mot nazismen, men samfunnskritikken hans fra mellomkrigstiden viser en fascistisk tenker.

Ole Hallesby og nazismen

PRO-FASCIST: Ole Hallesby politiske tenkning i mellomkrigstiden var preget av antisemittisme og motstand mot arbeiderbevegelsen. Her fotografert cirka 1920. FOTO: NARVE SKARPMOEN, LOKALHISTORIEWIKI

Det er skrevet mye om Ole Hallesbys teologi og forkynnervirksomhet, men lite om hans politiske tenkning og samfunnskritikk. Dette er litt merkelig, siden hans mange kristen-teologiske ytringer ofte er innvevd i politiske og samfunnskritiske betraktninger. Denne mangelen på analyser av Hallesbys politiske tenkning blir særlig et savn når vi vurderer hans holdninger i møtet med nazismen under krigen. For det er tydelig at en presentasjon av teologiske argumenter og synsmåter alene ikke fanger opp de mer spesifikke moralske og politiske sider ved hans virksomhet, verken før eller under krigen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production