Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ytring: Olav Østrems diskusjoner gir en ryddig ramme for viktige debatter.

Hatpraten og oss

JUSS: Olav Østrem har skrevet bok om hatefulle ytringer. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olsson

Under tittelen «Hatefulle ytringer. Lov og rett i krenkingens tid» drøfter journalist og jurist Olav Østrem i hvilken grad utsatte grupper i befolkningen bør beskyttes av et særskilt lovverk. Forankret i diskusjoner rundt paragraf 185, også kalt «rasismeparagrafen», spør Østrem, med ledig penn, hvordan vi kan ivareta minoriteters vern samtidig som ytringsfrihet ivaretas. Boka er en lærerik og systematisk gjennomgang, som utløser nye tanker hos leseren.