Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Oslo Øst: Øyvind Holen vil tegne et nytt og positivt bilde av drabantbyen.

Utfordrer skremmebildet

I Stavanger, som overalt ellers, har vi strøk i byen som er fattigere enn andre. På det kommunale stammespråket kaller vi slike områder for «levekårsutsatte», fordi vi ikke vil stigmatisere de som bor der. Men før jul problematiserte en politikerkollega av meg også dette begrepet: «Må vi virkelig snakke om levekårsutsatte bydeler? Det høres så stygt ut, tenk på de som bor der!»

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production