Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klimatiltak er kompliserte, men staten kan være et godt verktøy for koordinering.

Alle monner drar?

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Koronapandemien er en tragedie, men kan den bidra til å redde klimaet? Det vet vi ikke sikkert, men i det siste har det blitt presentert flere rapporter som peker i den retningen.

Økonomene Morten Jerven, Erik S. Reinert, Maria Walberg, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug og Marie Sneve Martinussen skriver onsdager i Klassekampen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production