Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Den illojale europeeren

Jan Myrdal. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

Jan Myrdal (93) har gått ur tiden og tittelen i jeg-romanen «Confessions of a Disloyal European» (1968) signaliserte hans holdning som intellektuell; nødvendigheten av å være illojal mot de herskende. I romanens sluttord oppsummerer jeg-personen et grovt personlig svik i forholdet til en ung kvinne, men knytter det til en større problemstilling: vestlige intellektuelles svik i forhold til kolonialisme og utbytting.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production