Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvis venstrepopulismen definerer politiske motstandere som «folkets fiender», kan den få antidemokratiske konsekvenser.

«Folket» må inkludere alle

© Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Venstrepopulisme har fått mye oppmerksomhet i norsk offentlighet de siste ukene. Forfatter og historiker Thomas Frank mener at de egentlige populistene er venstrepopulister fordi de viderefører arven etter det amerikanske The People’s Party på slutten av 1800-tallet, der formålet var å forene bondestand og fagforeninger i en kamp for økonomisk rettferdighet (Klassekampen 20. august). Samtidig har Agora (nr. 1–2, 2020) utkommet med et stort temanummer om populisme der fellesnevneren er at populisme ikke avvises per se som en trussel, men analyseres som en potensiell demokratisk ressurs. Det betyr at forfatterne generelt er kritiske til høyrepopulisme (à la Trump) men ikke til venstrepopulisme (à la Bernie Sanders).