Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ikonoklasmen

BILDEMARTYR: Biskop Euthymius av Sardis (cirka 751–831) ble til slutt pisket til døde for sin ikonoduli, eller billeddyrkelse. Her fra et manuskript fra 1100-tallet. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Ikonstriden i Det bysantinske riket rev både folk og bilder i stykker.

Mellom 730 og 843 raste ikonstriden i Det bysantinske riket. Den splittet kirke, folk og herskere mellom billeddyrkerne, «ikonodulene» og billedknuserne, «ikonoklastene». Det startet med at keiser og patriark fordømte alle billedlige eller skulpturale framstillinger av Gud, treenigheten og hellige mennesker. Dette kunne begrunnes med det gammeltestamentlige billedforbudet formulert i Andre Mosebok: «Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem!»

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production