Støttegruppe for Stortinget

La oss si at noen fikk i oppdrag å vurdere Stortingsbygningens egnethet og sikkerhet.