Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Østre Borgarfjord har fostret store kunstnere og forfattere. Hva er det som driver dem i en slik avsondret utkant?

Trolldomsrealisme

Det er vanskelig å finne et vakrere område på Island enn Østre Borgarfjord. Det ligger på den østligste skalken av landet og kalles «eystri» til forskjell fra området med samme navn på Vestlandet. For å komme ut av bygda må man åle seg langs det såkalte Njardvíkurskrid, mellom Njardvík og Borgarfjord, der det gikk en smal sti som kunne være livsfarlig på grunn av hålke, snø og steinras.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production