Uenige om utløpsdato

VOKSER: MDG-medlemmer jubler på partiets valgvake i Oslo i september. God stemning til tross, viser Klassekampens ringerunde at det internt er delte oppfatninger om når og hvordan oljealderen skal avvikles. FOTO: FARTEIN RUDJORD

FORVIRRING: Fylkestopper i MDG har ulike syn på hvilken dato det må bli stans i utvinningen av norsk olje- og gass.

Hvor lenge er 15 år? I Miljøpartiet De Grønne (MDG) råder det en viss forvirring.

I 2017 vedtok MDGs landsmøte at partiet vil «starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode».

En gjennomgang Klassekampen har gjort blant fylkesledere i MDG viser at det er ulike meninger om tidspunktet for sluttdatoen, og hvor viktig den vil være for partiet i forhandlinger.

Etter valgnederlaget 9. september har det vært intens debatt i Ap om hvorvidt partiet bør åpne for et regjeringssamarbeid med MGD etter stortingsvalget i 2021. Debatten har skapt splid mellom Aps klima-fløy og deler av LO.

Torsdag skrev Klassekampen at Fellesforbundets leder Jørn Eggum setter døra på gløtt for MDG, dersom partiet er villig til å fire på kravet om en sluttdato for oljenæringen. Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor og organiserer industriarbeidere i hele landet, mange av dem tilknyttet oljenæringen.

Viktigst å ikke åpne nye felt

Fylkesleder i Vestland MDG, Øyvind Strømmen, skriver i en melding til Klassekampen at det mest sentrale i MDGs utfasingsplan er å si nei til åpning av nye oljefelt.

«Når det gjeld spørsmålet om korleis dette skal konkretiserast i neste arbeidsprogram er det eit spørsmål som heilt sikkert vil bli diskutert i den omfattande og breie programprosessen me skal ha fram mot neste landsmøte. Som fylkesleiar vil eg ikkje gje svar som kan oppfattast som føringar på den prosessen», skriver han.

Han legger til at MDG må legge grunnlag for samarbeid med andre partier.

«Som folkevald politikar i Vestland fylke er eg sjølvsagt oppteken av at MDG må kunna peike på nye næringsvegar og komande arbeidsplassar innan andre sektorar. Det oppfattar eg også som viktig for vår bodskap og for å leggja grunnlag for gode samarbeid med andre parti».

Vil skrote datoen

Fylkesleder i Rogaland, Rita Kristin Veland, går enda lengre. I en SMS skriver hun at MDG i Rogaland vil skrote hele sluttdato-konseptet. I stedet vil fylkeslaget si nei til åpning av nye felt og starte en utfasing over 15 år.

«Prosessen med å formulere programmet for 2021 er enda ikke startet. Vi tenker at i kampen mot klimakrisa er det helt nødvendig å slutte å investere i enda flere nye felt. Altså: 15 års plan, men ingen sluttdato pr.nå».

Talsperson i Trøndelag MDG, Marita Nergård Gustad, skriver i en SMS at hun støtter MDGs gjeldende politikk, og at det ikke er et aktuelt å endre på partiets oljepolitikk nå. Hun legger imidlertid til at alle saker må diskuteres.

«Men vi er ikkje der no. Den prosessen starter når vi formulerer program og krav for 2021», legger hun til.

Står på kravet

– Vi har ingen planer om å moderere oss.

Det svarer fylkesleder i Møre og Romsdal MDG, Øyvind Festø, på spørsmål om MDG kan fire på kravet om en utfasing av norsk olje- og gass over en 15-årsperiode.

Festø mener femtenårsperioden startet da MDG vedtok formuleringen for to år siden. Det betyr ifølge Festø at en regjering hvor MDG enten inngår eller som styrer med støtte fram MDG, vil ha 11 år på seg til å avvikle oljeindustrien.

– MDG skal behandle nytt program i 2021. Skal vi endre på sluttdatoen, trengs det et nytt landsmøtevedtak. Men jeg kan ikke si at jeg er åpen for å endre på den.

– Flere vil se behovet

Han får støtte fra leder i Viken MDG, Birgitte Sterud, og talsperson i Troms og Finnmark MDG, Silja Skjelnes-Mattila.

– Sluttdatoen må tolkes som 2017 pluss 15 år, svarer Skjelnes-Mattila når Klassekampen ringer.

– Kan MDG åpne for å skrote sluttdatoen, eller endre på den, i forhandlinger med andre partier?

– Programmet for 2021 er enda ikke laget. Men jeg tenker at når vi har sagt 15 år, så har vi sagt 15 år.

Heller ikke Sterud vil fire på sluttdatokravet.

– Om to år kan klimaendringene har eskalert så mye at flere partier ser behovet for en sluttdato, sier Sterud.

– Hvor viktig er dette for i en regjeringsforhandling?

– Det er ikke MDG det er viktig for, men natur, klima, arbeidere og neste generasjon.

– Flisespikkeri

Einar Wilhelmsen, leder i Oslo MDG, sier at heller ikke han ser for seg at MDG kan fire på kravet om en sluttdato for norsk oljevirksomhet. Men han er åpen for å diskutere tidspunktet for sluttdatoen.

– Da vi gjorde vedtaket om sluttdato i 2017, mente vi 15 år fra da. Siden er lite skjedd, og vi er ikke i gang, så vi får se om man trenger noe mer tid til omstillingen. Om det blir 13 eller 15 år, blir flisespikkeri, det viktigste er å sette et mål som gjør at vi greier omstillingen og gir en tydelig beskjed om at vi skal ut av fossil energi, sier Wilhelmsen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene